Thaigraph Streaming Online เรียนการออกแบบกราฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop โดยการนำเสนอใน
รูปแบบ Flash VDO ซึ่งมีทั้งภาพและเสียงเคลื่อนไหว เป็น step ทางไทยกราฟได้ทำการทดสอบให้ท่านได้
เรียนรู้กัน โดยลักษณะไฟล์จะกำหนดไม่เกิน 3 Mb ต้องอดใจรอกันหน่อยถ้าเน็ตแบบธรรมดา ถ้าเป็น ADSL ก็จะ
รับชมได้ง่ายและไม่กระตุก ยังไงสามารถติชมได้ที่เวปบอร์ดทางเวปเลย เราจะพัฒนานำเนื้อมานำเสนอเรื่อยๆ โปรด
ติดตามชม .... ขอปัญญาเกิดแด่ท่าน ...ไทยกราฟ ดอท คอม


Workshop Special On.4
Step 1.
หลักวิธีการเลือกพื้นหลัง 2 มิติ

เลือกสีสองสีแล้วทำการไล่เฉดทำให้
ได้มิติพื้นหลังสองมิติลักษณะ โทนๆ
เดียวหลากหลานน้ำหนัก ...

 
Step 3.
การลบขอบภาพให้แทรกซึม

ลบขอบของภาพและนำมาแทรกซึม
ให้ดูเป็นเรื่องเป็นราว สวยงามและ
จัดให้เป็นกลุ่มให้สวยงาม ...

 
Step 5.
เพิ่มน้ำหนักแสงด้วยสีขาวดำ

ระนาบสีขาวเพิ่มมิติแสงให้สว่าง
ระนาบสีดำทำให้มิติสีทึบมีน้ำหนัก
นำมาซ้อนกันมิติเกิดสวยงาม ....

 
Step 7.
เสริมมิติด้วย Pattern

การนำเอา Pattern มาเสริมมิติให้
กับงานออกแบบกราฟิก ทำให้งานดู
เป็นอันหนึ่งอันเดียวเดียวกัน..

Step 9.
การปรับสีปรับแสงให้สมดุล

ขั้นตอนสุดท้ายใส่ตัวอักษรเพื่อให้
กราฟิกดูสมบูรณ์ และปรับสีปรับ
แสงให้สมดุลกัน และปรับแต่ง ...

Step 2.
วิธีการเลือกภาพและจัดกลุ่มภาพ

นำภาพที่จะออกแบบกราฟิกแนวผสม
ผสานเรื่องราว นำมาอยู่ในพื้นที่เดียว
กันและจัดกลุ่มเพื่อง่ายต่อการออกแบบ

 
Step 4.
การเสริมมิติแสงให้กับกราฟิก

เมื่อทำกราฟิกผสมผสานเรื่องราว
ได้แล้วให้ทำการ ซ้อน Layer แล้ว
ให้แสงใน Layer ทำให้เกิดมิติ ...

 
Step 6.
การเสริมสร้างมิติสีมิติแสง

เอาระนาบสีต่างๆ มาทำให้เกิดมิติ
สีมิติแสงที่ได้อารมณ์สวยงาม ด้วย
การไล่เฉด สรแสงได้อย่างมีมิติ ...

 
Step 8.
ใส่มิติระนาบตัวอักษร

ใส่มิติระนาบตัวอักษร เพื่อเสริมสร้าง
ความน่าสนใจให้กับกราฟิก ตัดสีตัด
แสงแบบผสมผสานเรื่องราว ..."เงินตราคือสิ่งสมมุติปัญญานั้นแหละคือความจริง"

"ขอปัญญาเกิดแด่ท่าน"

*** VDO CD นี้ตั้งใจถ่ายทอดออกมาเพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้และชี้แนะแนวทางในการ
ออกแบบกราฟิคที่ถูกต้อง ขอความกรุณา อย่าลอกเรียนแบบหรือ ทำซ้ำออกมาขาย
รักกันจริงต้องช่วยกันต่อต้าน รายได้จะนำมาพัฒนาเวปไซต์ต่อไป เพื่อให้มีไทยกราฟอยู่คู่คนไทยตลอดไป***
Copyright thaigraph.com 2003 contact us sale@thaigraph.com