Webmaster ขอคุย
........สวัสดีขอรับ และแล้วก็เสร็จจนได้ Special CD On.3 สอนการเรียนรู้การออกแบบหน้าเวปให้สวยงามด้วย
ลายไทยโดยใช้โปรแกรม Photoshop มาออกแบบกราฟิกให้สวยงาม ทักษะเคล็ดลับนี้ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมา
ก่อน เผยแบบ Step to Step เป็นขั้นเป็นตอนให้รู้ให้เห็นทักษะการออกแบบ แบบฉบับไทยกราฟ ซีดี On.3 นี้
ใช้เวลาพอสมควรกว่าจะทำออกมาเสร็จเพราะเท่าที่เคยคุยมาแล้วก็คือ ความยากอยู่ที่เวลาในการบันทึกและขนาด
ที่ใหญ่ ทั้งนี้แผ่นนี้จำเป็นต้องบันทึกที่ความละเอียดหน้าจอ 1024 * 768 แน่นอนขนาดไฟล์ย่อมจะใหญ่ขึ้นตาม
ความละเอียดของหน้าจอ ฉะนั้นท่านผู้เรียนรู้ต้องปรับหน้าจอให้ละเอียด 1024*768 ก่อนจะสามารถใช้ ซีดี
ไทยกราฟได้ทุกแผ่นเลย ... ขอปัญญาเกิดแด่ท่าน ... ไทยกราฟทีม


บทที่1. แนะบทเรียนในการออกแบบ
อธิบายแนะนำเนื้อหาบทเรียน เพื่อความเข้าใจข้างต้นในการเริ่มเรียนรู้แนวทาง การออกแบบLayout Web โดยใช้โปรแกรม photoshopในการออกแบบ กราฟิก โดยใช้ลายไทย มาประยุกต์ให้สวยงาม
 
บทที่2. หลักวิธีการขึ้น Layout Web ใน Photoshop
เริ่มการขึ้น Layout Web แบบคราวๆ โดยการแบ่งเป็นสัดส่วนต่างๆของ Design หยาบๆ ก็ที่จะทำการลงรายละเอียดสีสรร และระนาบ แบ่งชั้นๆ
ก่อน ที่ จะทำการออกแบบที่ซับซ้อนขึ้น
 
บทที่3. หลักวิธีการทำสัดส่วนระนาบให้โค้งงอสวยงาม
หลักวิธีการนี้จะทำให้ระนาบดูสวยงามขึ้นและนุ่มนวลขึ้น โดย การนำมา ประยุกต์ ในการใช้ Selection มาดัดแปลงกับระนาบ ได้อย่างลงตัว ทำให้เกิดความ โค้ง เว้าให้กับระนาบ ได้ดั่งใจ
 
บทที่4. หลักวิธีการทำระนาบให้โค้งมนสมบูรณ์แบบ
ทำให้ระนาบโค้งมนได้สมบูรณ์แบบดูนุ่มนวล โดยใช้ระดับของ Selection
มาดัด กับระนาบจะทำให้โค้งมนเท่าไหร่ก็ได้ตามใจเราเพื่อสามารถ ทำให้
เวป ดูเด่นสวยงามสะดุดตาได้ ด้วยจุดโค้งมนได้อย่างสมบูรณ์แบบ
 
บทที่5. หลักวิธีการเสริมความนูนและเงาให้กับระนาบ
เสริมมิตินูนและทำเงาให้กับระนาบ ทำให้ระนาบเกิดมิติขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง โดยใช้เส้นมาตัดและให้แสงกับเส้นให้เข้ากับระนาบ ทำให้ดูนูนแบบเหลี่ยม สวยงาม และเสริมเงาทำให้มิติการนูนแบบสมบูรณ์
 
บทที่6. หลักวิธีการไล่เฉดสร้างมิติให้กับแนวระนาบ
การไล่เฉดสองสีนั้นจะทำให้มิติดูนูนนุ่มมนสวยงามและได้อารมณ์ยิ่งขึ้น เป็นมิติสีสองสีที่นิยมนำมาใช้กันพอสมควรในการออกแบบไอค่อนหรือ
กราฟิกต่างๆ ทำให้ดูสะดุดุตา และเข้ากกับเวปได้ทุกประเภท
 
บทที่7. หลักการสร้างมิติลักษณะวาวแสง
มิติวาวแสงจะเสริมกับมิติแบบไล่เฉดให้สวยงามสวยงาม จะนิยมทำหลักการ จากไล่เฉดสองสีให้มีมิติกับระนาบแล้วก็ทำวาวแสงทำให้เด่นสะดุดตา กว่าเดิม เสริมคุณค่าความงามให้กับเวปที่ออกแบบอย่างดีทีเดียว
 
บทที่8. หลักวิธีการใช้ Dot pattern มาใช้ร่วมกับลายไทย
Dot patternจะเป็นจุดนำสายตาที่ดีทีเดียวในการออกแบบเพิ่มมิติให้กับ
ระนาบ อีก และสามารถใช้ร่วมกับการไล่เฉดแบบธรรมดาหรือวาวแสงก็ได้ และสามารถนำไปใช้กับงานออกแบบกราฟิกทั้งเวปและสื่อสิ่งพิมพ์
 
บทที่9. หลักการวาง Pattern ลายไทยให้เข้ากับระนาบโค้งมน
หลักวิธีการนี้จะนำเอาลายไทยมาประยุกต์ปะติดปะต่อกับระนาบที่ทำการดัดแล้ว อย่างลงตัวสวยงาม โดยใช้ลายไทยให้เข้าหลักการ Patternแล้วให้แสง ทำให้ แซกซึมและเข้ากับระนาบเหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
 
บทที่10. หลักการทำไอค่อนโดยใช้ลายไทย
ประยุกต์นำเอาลายไทยมาทำเป็นไอค่อนเล็กๆ หน้าหัวข้อทำเป็นจุดนำสายตา ได้ดีทีเดียว และเพิ่มความน่าสนใจและสวยงามให้กับเวป และใช้ร่วมกับระนาบ ที่ทำการไล่เฉดแล้ว และทำให้วาว แสงแล้ว ยิ่งส่งเสริม ความเด่น ให้กับเวป
 
บทที่11. หลักการนำลายไทยมาแซมซึ่มกับส่วนที่โค้งมน
ใส่ลวดลายไทยในส่วนที่โค้งมนได้อย่างลงตัวแล้วนำเอาลายไทยมาซ้อน
กันตัดสีตัดแสงให้แทรกซึมเข้ากับระนาบโค้งมนอย่างลงตัว และเสริมมิติ
Pattern ลายไทยและปรับสีแสงของลายไทยให้เข้ากับพื้นระนาบโค้งมน
ที่เราทำการปรับแต่ง
 
บทที่12. หลักการนำลายไทยมาประยุกต์เป็นปุ่ม
นำสัดส่วนโครงร่างของลายมาทำเป็นปุ่มที่สวยงามใช้กับเวปในหัวข้อหลัก ของเวปให้สวยงาม หลักการนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้หลายทางทีเดียว โดยเน้นการนำเอาโครงร่างมาประยุกต์กับระนาบที่เราทำ แล้วออก มาเป็น ปุ่มลายไทยที่มีมิติ
 
บทที่13. หลักการนำเอาลายไทยมาเป็น Pattern แนวตั้ง
นำเอาลายไทยมาทำเป็น Pattern แนวตั้งที่เชื่อมโย่งกันอย่างต่อ เนื่องเสริม สร้างจุดเด่นให้กับเวป และรู้สัดส่วนที่จะนำมาทำ Pattern ได้อย่างสวยงาม ลงตัวโดยการวางระดับแนว Patternที่ต่างกัน
 
บทที่14. หลักการนำเอาลายไทยมาทำ Graphic title
หลัการนี้จะนำเอาไลยไทยมาตัดสีตัดแสงกับพื้นหลังและภาพเพื่อจะทำเป็นภาพ
ใหญ่และภาพหลักของเวปที่สื่อกับเวปได้ดี หลักการนี้จะให้สีแสงที่ลงตัวกับลาย
ไทย และภาพที่จะมาประกอบลายไทย
 
บทที่15. หลักการนำพื้นหลังลายไทยให้มีมิติ
หลักการนี้จะนำเอาลายไทยมาประยุกต์เป็น Pattern เพื่อมาเป็นพื้นหลังแล้ว สร้าง มิติด้วย Parttern ลักษณะแนวเฉียง แล้วนำมาตัดสีตัดแสงกันให้สวยงาม พร้อมกับปรับระดับสีระดับแสง ให้ลงตัวกับพื้นหลังที่ทำการไล่เฉด
*** VDO CD นี้ตั้งใจถ่ายทอดออกมาเพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้และชี้แนะแนวทางในการ
ออกแบบกราฟิคที่ถูกต้อง ขอความกรุณา อย่าลอกเรียนแบบหรือ ทำซ้ำออกมาขาย
รักกันจริงต้องช่วยกันต่อต้าน รายได้จะนำมาพัฒนาเวปไซต์ต่อไป เพื่อให้มีไทยกราฟอยู่คู่คนไทยตลอดไป***
Copyright thaigraph.com 2003 contact us sale@thaigraph.com