:: Select You Training ::

 

Select to Training Select to training

 "เงินตราคือสิ่งสมมุติปัญญานั้นแหละคือความจริง"

"ขอปัญญาเกิดแด่ท่าน"

*** VDO CD นี้ตั้งใจถ่ายทอดออกมาเพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้และชี้แนะแนวทางในการ ออกแบบกราฟิคที่ถูกต้อง ขอความกรุณา อย่าลอกเรียนแบบหรือ ทำซ้ำออกมาขาย รักกันจริงต้องช่วยกันต่อต้าน รายได้จะนำมาพัฒนาเวปไซต์ต่อไป เพื่อให้มีไทยกราฟอยู่คู่คนไทยตลอดไป***