1.กดปุ่ม Ctrl + A to All Copy ในส่วนของ Form Search

2. กดปุ่ม Ctrl + A to All Copy ในส่วนที่ต้องการแสดงผลการค้นหาออกในเวปเรา