Thaigraph

 

   

ค้นหา
Thaigraph หน้าฟอรั่ม Illustrator คีย์ลัด shortcut keys ใน Adobe Illustrator ...
Maple Avatar ห้องแต่งตัวใหม่วิธีการเขียน Blog ส่วนตัววิธีโพสคลิปจาก Youtubeตารางข้อมูล เครดิต + Moneyวิธีการโพสกระทู้แบบรวดเร็ว
ดู: 231389|ตอบ: 2
go

[Illustrator ขั้นพื้นฐาน] คีย์ลัด shortcut keys ใน Adobe Illustrator Cs6 for Win

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

โพสต์เมื่อ 14-1-2013 22:30 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
คีย์ลัด shortcut keys ใน Adobe Illustrator CS6 for Win

คีย์ลัดใน Adobe Illustrator ความจริงมีเยอะมากๆ (เพราะในพาแนลและเครื่องมือแต่ละตัวก็จะมีทริชการกดคีย์ซ่อนอยู่ด้วยก็เลยเยอะ ในบทความนี้จะเอามาแค่ที่ใช้งานกันบ่อยนะค่ะ


คีย์ลัดบางตัวที่ต้องมีเงื่อนไขในการกด ข้าพเจ้าจะแทรกวิธีการใช้ต่อท้ายจากคำอธิบายให้นะค่ะ

Shortcut-คีย์ลัดคำสั่ง
Ctrl + NNew "สร้าง" ไฟล์งานใหม่ ตัวอย่าง
Ctrl + OOpen "เปิด" ไฟล์งานเดิม
F12Revert (ย้อนกลับการทำงานไปก่อนที่จะเซฟ)
Ctrl + WClose "ปิด" ไฟล์งาน
Ctrl + SSave "บันทึก" ไฟล์งาน
Ctrl + Shft + SSave..As ..."บันทึก" ไฟล์งาน เป็นชื่อ หรือสกุลอื่น
Ctrl + Alt + SSave a Copy (บันทึกและคัดลอกไปที่....)
Ctrl + Shft + Alt + SSave for Web (บันทึกเป็นสกุลเว็บเช่น .JPG .GIF .NPG)
Ctrl +Alt +PDocument Setup (ตั้งค่าไฟล์งาน)
Ctrl + PPrint (สั่งพิม์)
Ctrl + Q Quit [Exit]  (ออกจากโปรแกรม)


Edit (แก้ไขการทำงาน)
Ctrl + ZUndo (ย้อนกลับการทำงาน)
Ctrl + Shft + ZRedo (ยกเลิกการย้อนกลับ)
Ctrl + XCut (ดึงวัตถุออก) -->(คลิกที่วัตถุและกดคีย์)
Ctrl + CCopy (คัดลอกวัตถุ) -->(คลิกที่วัตถุและกดคีย์)
Ctrl + VPaste (วางวัตถุ - (สุ่มตำแหน่งที่วาง))
Ctrl + Shift + VPaste (วางวัตถุ - ทับที่เดิมข้างบน)
Ctrl + FPaste in Front (วางวัตถุทับตำแหน่งเดิมด้านบน)
Ctrl + BPaste in Back  (วางวัตถุทับตำแหน่งเดิมด้านล่าง)
ปุ่ม DeleteClear (ลบวัตถุทิ้ง) -->(คลิกที่วัตถุและกดปุ่ม)

Ctrl Shft Alt KKeyboard Shortcuts (ใช้ตั้งปุ่มคีย์ใหม่)
Ctrl + KGeneral Preference (กำหนดค่าพื้นฐานต่างๆในโปรแกรม)


Object (เกี่ยวกับวัตถุ ชิ้นงาน)   
Ctrl + DTransform -> Transform Again (ใช้ซ้ำคำสั่ง ย้ายวัตถุที่ใช้ไปก่อนหน้า)-->(คลิกที่วัตถุและกดคีย์) ตัวอย่าง
Ctrl + Shift + MTransform -> Move  (ย้ายวัตถุไปที่ตำแหน่ง...) -->(คลิกที่วัตถุและกดคีย์)
Ctrl + Shift + Alt + DTransform -> Transform Each  (ย้ายและหมุนวัตถุไปที่ตำแนห่ง)-->(คลิกที่วัตถุและกดคีย์)
Ctrl +Shift +]Bring to Front (ย้ายวัตถุไปที่ ด้านหน้า สุด) -->(คลิกที่วัตถุและกดคีย์)  ตัวอย่าง
Ctrl + ]Bring Forward (ย้ายวัตถุไปที่ ด้านบน 1 ลำดับ) -->(คลิกที่วัตถุและกดคีย์)  ตัวอย่าง
Ctrl + [Send Backward (ย้ายวัตถุไปที่ ด้านหลัง 1 ลำดับ)-->(คลิกที่วัตถุและกดคีย์)  ตัวอย่าง
Ctrl + Shift + [Sent to Back (ย้ายวัตถุไปที่ ด้านหลัง สุด) -->(คลิกที่วัตถุและกดคีย์)  ตัวอย่าง
Ctrl + GGroup (รวมวัตถุให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน) -->(คลิกเลือกวัตถุ "หลายๆชิ้น" และกดคีย์)
Ctrl + Shft + GUngroup (ยกเลิกการรวมวัตถุให้เป็นกลุ่ม) -->(คลิกที่วัตถุและกดคีย์)
Ctrl + 2Lock -> Selection (ล๊อควัตถุ ไม่ให้ถูกเคลื่อนย้าย หรือ แก้ไข) -->(คลิกที่วัตถุและกดคีย์)
Ctrl + Alt + 2Unlock All  (ยกเลิกการล๊อควัตถุทุกชิ้นที่เป็นซับย่อยภายในเลเยอร์ ทุกเลเยอร์)
Ctrl + 3Hide -> Selection  (ซ่อนวัตถุ) -->(คลิกที่วัตถุและกดคีย์)
Ctrl + Alt + 3Show All (แสดงวัตถุทุกชิ้นที่ถูกซ่อน)
Ctrl + JPath -> Join (เชื่อมต่อเส้น Path ให้เป็นเส้นเดียวกัน) -->(เลือกที่ปลายเส้น ทั้ง 2 เส้น และกดคีย์)
Alt + Ctrl +  JPath -> Average  (จัดตำแหน่งจุดแองเคอร์)-->(คลิกเลือกจุดแองเคอร์ 2 ชิ้นไปและกดคีย์)
Alt  + Ctrl + BBlend -> Make (ทำการ Blend วัตถุ) -->(คลิกที่วัตถุและกดคีย์)
Alt + Ctrl + Shift + BBlend -> Release (ยกเลิกการ Blend วัตถุ)-->(คลิกที่วัตถุที่ทำการ Blend และกดคีย์)
Alt + Shift + Ctrl +  WEnvelope Distort -> Make With Warp (ดัดวัตถุแบบคลื่น)-->(คลิกที่วัตถุและกดคีย์) ตัวอย่าง
Alt  +Ctrl  + MEnvelope Distort -> Make with Mesh (ดัดวัตถุโดยใช้ตาข่าย)-->(คลิกที่วัตถุและกดคีย์)  ตัวอย่าง
Alt  +Ctrl  + CEnvelope Distort -> Make with Top Object  (ดัดวัตถุให้อยู่ในรูปทรงที่กำหนด) )-->(คลิกเลือกวัตถุ 2 ชิ้นทับกันและกดคีย์)
Ctrl + Shift + PEnvelope Distort -> Edit Contents (กดสลับระหว่างโหมดแก้ไข และโหมดปกติ ของวัตถุที่ทำการดัด) --> (คลิกที่วัตถุที่ทำการ ดัดด้วย Envelope Distort  ไว้)
Ctrl + 7Clipping Mask -> Make  (ทำการบังวัตถุ) -->(คลิกเลือกวัตถุ 2 ชิ้นทับกันและกดคีย์)
Ctrl + Alt + 7Compound Mask -> Release (ยกเลิกการบังวัตถุ)-->(คลิกเลือกวัตถุที่ถูกบังและกดคีย์)
Ctrl + 8Compound Path -> Make ( ทำการทับซ้อนวัตถุ)  -->(คลิกเลือกวัตถุที่วางทับกัน 2 ชิ้นขึ้นไปและกดคีย์)
Alt + Shift + Ctrl +  8Compound Path -> Release (ยกเลิกการทับซ้อนวัตถุ)


Type (การพิมพ์-ฟ้อน-ตัวอักษร)
Ctrl + Alt + Shift + MFont (เปิดพาแนล Character เพื่อปรับแต่ง Font)
Ctrl + Shft + OCreate Outlines (แปลงตัวอักษรให้เป็นวัตถุ) ---> (คลิกที่ Text และกดคีย์) ตัวอย่าง


Select (การเลือกวัตถุ)
Ctrl + ASelect All  (เลือกวัตถุทั้งหมด)
Ctrl + Shift + ADeselect All ("ยกเลิก" การเลือกวัตถุทั้งหมด)
Ctrl + 6Reselect (สลับการเลือก ใช้คู่กับคำสั่ง Select > Inverse)
Ctrl + Alt +]Next Object Above (เปลี่ยนไปเลือกวัตถุที่อยู่ด้านบน 1 ลำดับ)
Ctrl + Alt + [Next Object Below  (เปลี่ยนไปเลือกวัตถุที่อยู่ด้านล่าง 1 ลำดับ)Effect
Shift +Ctrl + EApply Last Effect  (ใช้คำสั่งเอฟเฟคซ้ำอีกครั้ง)  (มีการใช้คำสั่ง Effect กับวัตถุชิ้นอื่นไว้ก่อนแล้ว และต้องการใช้คำสั่งเดิม กับวัตถุชิ้นอีกชิ้น) (ค่าที่กำหนดในเอฟเฟค จะเหมือนตามต้นแบบทุกอย่าง) -->(คลิกที่วัตถุและกดคีย์)
Shift +Ctrl + Alt + ELast Effect  (ใช้คำสั่งเอฟเฟคซ้ำอีกครั้ง) (เหมือนกับอันแรก แต่เราสามารถปรับแต่งกำหนดค่าต่างๆในเอฟฟเคนั้นๆได้)Edit การแก้ไขและมุมมองหน้าจอ
Ctrl + Y Outline/Preview (ดูมุมมองแบบลายเส้น)
Ctrl + Shift + Alt + YOver Print Preview (มุมมองแบบพื้นขาว)
Ctrl + Alt + YPixel Preview (ดูมุมมองภาพความละเอียดแบบ Pixel)
Ctrl  + Zoom In (ขยายมุมมองออก)
Ctrl  -Zoom out (ย่อมุมมองเข้า)
Ctrl + 0 (เลขศูนย์) Fit in Window (กำหนดให้ขนาดของอาร์ตบอร์ด พอดีกับขนาดหน้าจอ)
Ctrl + 1 หรือ (ดับเบิ้ลคลิกที่ "Zoom tool")Actual Size (100%) (กำหนดมุมมองอาร์ตยอร์ดแสดงที่ขนาด 100%)
Ctrl + H Hide Edges (ซ่อน/ยกเลิกการซ่อน จุดแองเคอร์ทั้งหมด)
Ctrl + Shift + W Hide Template (ซ่อน /ยกเลิกการซ่อน Template )
Ctrl + R Show/Hide Rulers (เปิด / ปิด มุมมองแถบไม้บรรทัด)
Ctrl  +Shift + B Show/Hide Bounding Box (เปิด/ ปิด การซ๋อนกรอบสี่เหลี่ยมครอบวัตถุ (เวลาคลิกเลือกทั้งหมด))
Ctrl + Shift + D Show/Hide Transparency Grid (เปิด/ ปิด การใช้มุมมองแบบมองทะลุ)
Ctrl + ;Show/Hide Guides (เปิด / ปิด การซ่อนและแสดงเส้นไกด์ )
Ctrl + Alt + ;Guides  Lock (ล๊อค/ปลดล๊อค เส้นไกด์)
Ctrl + 5Make Guides (เปลี่ยนกรอบวัตถุให้เป็นเส้นไกด์) ตัวอย่าง
Ctrl + Alt + 5Release Guides (ยกเลิกคำสั่งที่ทำให้วัตถุเป็นเส้นไกด์)
Ctrl + USmart Guides (เปิด / ปิด เส้นSmart Guides  คือ ที่เวลาเราลากเม้าส์ผ่านวัตถุชิ้นต่างๆ แล้วจะมีเส้นสีเขียวสดๆ โชว์แสดงโครงสร้างของวัตถุชิ้นนั้นๆน่ะค่ะ เราสามารถกำหนดคุณสมบัติของเส้น Smart Guides ได้โดยกดปุ่ม Ctrl+K )
Ctrl + '' Show/Hide Grid (เปิด / ปิด การซ่อนเส้น Grid คือ ตารางสี่เหลี่ยมช่วยในการวาดวัตถุให้ง่ายขึ้น เช่น ทำปุ่มไอคอนต่างๆ)
Ctrl + Shft + ''Snap to Grid [Pixel]  (เปิด / ปิด การกำหนดให้วัตถุที่วาด เกาะติดกับเส้น Grid อัติโนมัติ ไม่ว่าจะทำการย้าย หรือ คัดลอกและวาง)
Ctrl +Alt+ ''Snap to Point (เปิด/ปิด ตัวช่วยทำให้เคลื่อวัตถุเข้าหาจุดแองเคอร์ได้ง่ายขึ้น คำสั่งตัวนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่( ถ้าเปิดคำสั่ง "Smart Guides " อยู่ด้วย ก็แทบไม่เห็นผลต่างระหว่างใช้กับไม่ใช้คำสั่ง)


Window คำสั่งเปิดพาแนลต่างๆ
Shft + F7 Show/Hide Align (เปิด/ปิดพาแนล "Align" (พาแนลสำหรับจัดเรียงวัตถุ) )
Shft F6 Show/Hide Appearance (เปิด/ปิด พาแนล  "Appearance" (พาแนลที่บันทึกการทำงานของวัตถุแต่ละชิ้น))
Ctrl + F11 Show/Hide Attributes (เปิด/ปิดพาแนล "Attributes")
F5 Show/Hide Brushes  (เปิด / ปิด พาแนล "Brush" (พาแนลหัวแปรง))
F6 Show/Hide Color (เปิด/ปิด พาแนล "Color" (พาแนลสำหรับเลือกสี)
Ctrl + F9  Show/Hide Gradient (เปิด/ปิด พาแนล "Gradient" ) ตัวอย่าง
Ctrl + F8 Show/Hide Info (เปิด/ปิดพาแนล "Info" เป็นพาแนลที่ใช้บอกรายละเอียดของวัตถุ เช่น พิกัดตำแหน่ง แกน X,Y และ ความกว้าง*ยาว)
F7 Show/Hide Layers  (เปิด/ปิด พาแนลเลเยอร์)
Shift + Ctrl+ F9 Show/Hide Pathfinder (เปิด / ปิด พาแนล "Pathfinder"  เป็นพาแนลที่ใช้ในการตัดเจาะรู และรวมวัตถุ )ตัวอย่าง
Ctrl + F10 Show/Hide Stroke (เปิด/ปิด พาแนล "Stroke" (พาแนลที่ใช้ปรับแต่งเส้น)) ตัวอย่าง
Shift + F5 Show/Hide Graphic Styles (เปิด/ปิด พาแนล "Graphic Styles " ) ตัวอย่าง
Shft + Ctrl + F11 Show/Hide Symbols (เปิด/ปิด พาแนล "Symbol" ) ตัวอย่าง
Shift + F8 Show/Hide Transform (เปิด/ปิด พาแนล "Transform" เป็นพาแนลที่ใช้เครื่องย้าย-หมุน วัตถุด้วยพิกัดแกนที่แน่นอน ) ตัวอย่าง
Ctrl + Shift + F10 Show/Hide Transparency (เปิด/ปิด พาแนล "Transparency "  เป็นพาแนลที่ใช้เปลี่ยน Blending Mode และลดค่าความเข้มให้กับวัตถุ)
Ctrl + T Show/Hide Character (เปิด/ปิด พาแนล "Character" เป็นพาแนลที่ใช้ กำหนดคุณสมับติและ เลือกประเภทตัวอักษร )
Ctrl + Alt + T Show/Hide Paragraph (เปิด/ปิด พาแนล "Paragraph" เป็นพาแนลที่ใช้จัดเรียงย่อหน้าข้อความ )
Ctrl + Shft + TTab Ruler (เปิด/ปิด พาแนล ไม้บรรทัด)


Help
F1 Adobe Illustrator Help (เปิดหน้าเว็บ Adobe ขึ้นมาดูตัวช่วย)Keys for selecting tools
Artboard tool (กำหนดขนาดพื้นที่ และ เพิ่ม - ลบ อาร์ตบอร์ด) ตัวอย่างShift + O
Selection tool (เลือกวัตถุทั้งชิ้น)
V
Direct Selection tool (คลิก หรือแดรกเม้าส์ เลือกวัตถุเฉพาะบางส่วนภายในชิ้น)
A
Magic Wand tool (ใช้คลิกเลือกวัตถุทุกชิ้นที่มีสีเหมือนกับสีอันต้นแบบ)
Y
Lasso tool (ใช้แดรกเม้าส์อิสระ เพื่อเลือกวัตถุ เฉพาะบางส่วนภายในชิ้น
มากกว่า 1 ชิ้น)

Q
Pen tool (ปากกา ใช้วาดเส้น) ตัวอย่างP
Blob Brush tool (ใช้ระบายสี วาดเพิ่มต่อจากวัตถุชิ้นเดิม) --->(คลิกที่วัตถุและ
วาดต่อจากของเก่า)

Shift + B
Add Anchor Point tool (กดคีย์ และใช้คลิกบนเส้น Path เพื่อ "เพิ่ม" จุด)
+ ( หรือ "ช")
Delete Anchor Point tool (กดคีย์ และใช้คลิกที่จุดแองเคอร์เพื่อ "ลบ" ทิ้ง)

- (หรือ "ข")
Convert Anchor Point tool (ใช้คลิกที่จุดแองเคอร์ เพื่อดึงแขนออกมา
หรือใช้ดัดแขนจุดแองเคอร์ทีละแขน)

Shift + C
Type tool (ใช้พิมพ์ตัวอักษร Text )
T
Line Segment tool (ใช้วาดเส้นตรง)
\ (หรือ "ฃ")
Rectangle tool (ใช้วาดสี่เหลี่ยม)
M
Ellipse tool (ใช้วาดวงกลม หรือวงรี)
L
Paintbrush tool (พู่กัน ใช้วาดเส้นแบบอิสระ เลือกหัวแปรงได้)
B
Pencil tool (ดินสอ ใช้วาดเส้นแบบอิสระ)
N
Rotate tool (ใช้หมุนวัดถุ) ตัวอย่างR
Reflect tool (ใช้กลับด้านวัตถุ)
O
Scale tool (ใช้ย่อ - ขยายวัตถุ)
S
Warp tool (ใช้คลิกลากส่วนขอบบอกของวัตถุให้เพิ่มนูนขึ้น)  ตัวอย่าง
Shift + R
Width Tool (ใช้ปรับความกว้าง-เล็กภายในเส้น ทำให้เส้น Stroke เรียวแหลม) ตัวอย่าง
Shift+W
Free Transform tool (ใช้เพิ่ม - ลด ขนาดวัตถุ และดัดมุมอิสระ)

(Tip: หากต้องการดัดแค่เฉพาะมุมใดมุมหนึ่ง ให้คลิกที่มุม และกดปุ่ม Ctrl ค้างไว้

จากนั้นก็ให้จับมุมนั้นย้ายไปยังทิศทางต่างๆ ค่ะ )

E
Shape Builder Tool (ใช้แยก - รวมวัตถุ คล้ายกับใช้พาแนล Pathfinder
ให้คลิกเลือกวัตถุ 2 ชิ้น(ขึ้นไป) และกดคีย์ ถ้าคลิกแดรกเม้าส์ผ่านบนวัตถุทั้ง 2
ชิ้น(ขึ้นไป)จะเป็นการรวม แต่ถ้าคลิกเลือกเฉพาะพื้นที่ใด พื้นที่หนึ่งจะเป็นการ
แยกวัตถุส่วนนั้นออกจากวัตถุส่วนอื่น)

Shift+M
Perspective Grid Tool (ใช้โหมดการวางวัตถุตามแนว 3 มิติ) ตัวอย่างShift+P
Perspective Selection Tool (ใช้ลากวัตถุที่เลือก ไปวางบนระนาบ 3 มิติ) ตัวอย่าง
Shift+V
Symbol Sprayer tool (สไปร์พ่น Symbol วิธีใช้ให้คลิกเลือก Symbol
ในพาแนล Symbol ก่อน แล้วค่อยกดปุ่มนี้ค่ะ)

Shift + S
Column Graph tool (ใช้สร้างกราฟแสดงผล) ตัวอย่างJ
Mesh tool (ใช้สร้างตาข่ายไล่น้ำหนักสี) ตัวอย่างU
Gradient tool (ใช้ไล่เฉดสีพื้นวัตถุ) ตัวอย่างG
Eyedropper tool  (ใช้ดูดสีจากต้นแบบ รวมทั้งสามารถดูดคุณลักษณะของ
Text ตัวต้นแบบมาได้ด้วย)

I
Blend tool  (ใช้สร้างความต่อเนื่องระหว่างวัตถุ 2 ชิ้นขึ้นไป) ตัวอย่างW
Live Paint Bucket tool (ใช้เทสีลงในพื้นที่ว่างภายในวัตถุ  ช่องว่างดังกล่าว
จะต้องเป็นแบบปลายเปิด)

K
Live Paint Selection tool (ใช้เลือกพื้นที่ที่จะเทสี เลือกได้ทั้งพื้นสี พื้นที่ว่าง
และส่วนที่เป็นขอบเส้น)
Shift + L
Slice tool (ใช้แบ่งภาพออกเป็นส่วนๆ(ตอนบันทึก) ใช้กับงานออกแบบหน้าเว็บ)
Shift + K
Eraser tool (ใช้ลบวัตถุส่วนที่ไม่ต้องการ ใช้ได้เฉพาะวัตถุที่เป็น เวคเตอร์แบบ
เดียวกันใช้กับภาพบิทแมทไม่ได้) --->(คลิกเลือกวัตถุก่อนแล้วค่อยกดใช้่)


Shift + E
Scissors tool (ใช้ตัดวัตถุออกจากกกัน ใช้ได้เฉพาะวัตถุที่เป็น เวคเตอร์แบบ
เดียวกัน ใช้กับภาพบิทแมทไม่ได้) --->
(คลิกเลือกวัตถุก่อนแล้วค่อยกดใช้่)


C
Hand tool (ใช้จับมุมมองเคลื่อนย้าย)
H
Zoom tool  (ใช้ย่อ - ขยายมุมมองหน้าจอ)
Z


แถมให้ค่ะ เป็นคีย์ลัดเกี่ยวกับการกำหนดมุมมอง
กดปุ่ม F ซ้ำๆ ย่อ - ขยาย มุมมองหน้าจอโปรแกรม
กดปุ่ม Esc กลับไปที่หน้าจอโปรแกรม
กดปุ่ม spacebar ค้างไว้ และ คลิกเม้าส์ซ้าย(แดรกเม้าส์) เป็นการ จับย้ายมุมมองตามต้องการ
กดปุ่ม "Alt" ขณะใช้เครื่องมือ Blob Brush tool จะทำให้เส้นที่วาดโค้งมนมากขึ้น
กดปุ่ม "X" จะเป็นการสลับการทำงานระหว่างพื้นและเส้น
เล่นเอาเหนื่อยคือพอมันเป็นเวอร์ชั่นใหม่ๆ คีย์ลัดบางตัวมันก็จะเปลี่ยนไป เลยต้องเปิดโปรแกรมเช็คดูทุกตัวเพื่อความชัวร์

ดูๆไป ก็ยังมีอีกหลายคำสั่งที่ยังไม่ได้ทำเป็นบทความสอนวิธีการใช้งาน ไว้ว่างๆ (ถ้าว่าง)ข้าพเจ้าจะทยอยทำให้นะค่ะ  เพราะคำสั่งบางตัวจะกดใช้แบบทั่วไปไม่ได้ ต้องเงื่อนไขถูกต้องเท่านั้น โปรแกรมถึงจะยอมทำให้

ขอให้สนุกกับทุกชิ้นงานนะค่ะ

บทความโดย NOOKFUFU2
(ขอสงวนสิทธิ์ให้เผยแพร่เฉพาะในเว็บไทยกราฟเท่านั้น!!!)

Rank: 2

โพสต์เมื่อ 7-4-2013 22:12 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณครับ มึนไปหมดแล้ว

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

โพสต์เมื่อ 2-2-2014 13:57 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณครับ มึนเหมือนกัน

Thaigraph

GMT+7, 4-6-2020 04:19 , Processed in 0.098385 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai! Team.

Top 10 Best Sellers in Clothing for 2017 Top 10 Best Sellers in Clothing Best Sellers in Clothing
Top 10 Best Sellers in Books reviewer 2017 Top 10 Best Sellers in Books Best Sellers in Books