Thaigraph

 

   

ค้นหา
Thaigraph หน้าฟอรั่ม ประกาศจากไทยกราฟ หลักสูตรอบธุรกิจเพื่อการรั ...
Maple Avatar ห้องแต่งตัวใหม่วิธีการเขียน Blog ส่วนตัววิธีโพสคลิปจาก Youtubeตารางข้อมูล เครดิต + Moneyวิธีการโพสกระทู้แบบรวดเร็ว
ดู: 2897|ตอบ: 1
go

หลักสูตรอบธุรกิจเพื่อการรักษาสุขภาพ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

โพสต์เมื่อ 22-2-2012 13:21 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

หลักสูตรอบรมธุรกิจเพื่อการรักษาสุขภาพ
วันนี้ทางไทยกราฟเสนอไอเดียร์เกี่ยวกับการหารายได้โดยการรักษาสุขภาพให้เห้นภาพโดยรวมและยกตัวอย่างในการทำระบบทีมงานให้เกิด หากท่านสมาชิกสนใจสามารถลงชื่อแจ้งความประสงค์อยากจะฝึกอบรมกับทางเราได้

ท่านที่ผ่านการอบรมแล้ว สามารถนำไปทำธุรกิจได้จริง ในระยะเวลาอันสั้น

หลักสูตรการในการทำธุรกิจแบบที่1.
เปิดทำธุรกิจแบบ 1 ศูนย์ธุรกิจ


ขั้นตอนที่1.
เมื่อคุณได้ทำการเปิดศูนย์ธุรกิจแล้ว คุณสามารถชวน เพื่อนหรือคนรู้จักของคุณมาร่วมลงทุนในการรักษา
สุขภาพด้วยกัน แค่ 4 ท่าน ให้ได้ผ่านคุณสมบัติ ตามบริษัทกำหนด ตามภาพ


step1b-1.png
ขั้นตอนที่2.
ทำให้ 4 คนที่แนะนำเข้ามาให้เขาเกิดรายได้ขั้นต่ำของธุรกิจ แล้วคุณจะเกิดรายได้ อย่างน่าแปลกใจ

step1b-2.png


ขั้นตอนที่3.
การคำนวนรายได้จากการทำธุรกิจจะเป็นคะแนนแล้วมาคำนวนเป็นรายได้ดังนี้
คะแนนซ้ายขวา รายได้
500/500    = 3200 บาท
1000/1000 = 6400 บาท
2000/2000 = 12800 บาท
3000/3000 = 19200 บาท
4000/4000 = 25600 บาท
5000/5000 = 32000 บาท


ขั้นตอนที่4.
คำนวนรายได้ขั้นต่ำของคนที่เราแนะนำ และเป็นรายได้ในศูนย์ธุรกิจเรา
ฝั่งซ้าย = 2000
คนที่1(A) คะแนน 500/500
คนที่2(C) คะแนน 500/500

ฝั่งขวา = 2000
คนที่3(B) คะแนน 500/500
คนที่4(D) คะแนน 500/500

รวมคะแนนศูนย์ธุรกิจ1 คือ 2000/2000 รายได้ 12,800 บาทต่อสัปดาห์ ต่อเดือนก็ 12,800*4 = 51,200 บาท
โดยการลงทุนในธุรกิจเท่าเดิมคือ 5,000 ต่อเดือนในการรักษาสุขภาพโดยใช้สินค้าระดับห้าดาวเหรียญทอง


หลักสูตรการทำธุรกิจแบบที่2.
เปิดทำศูนย์ธุรกิจแบบ 3 ศูนย์ธุรกิจ รายได้เพิ่มทวีปคูณ

step3b-1.png


ขั้นตอนที่1.
เปิดศูนย์ธุรกิจแบบ3 ศูนย์ธุรกิจ คือ ด้านบนก็เรา ซ้ายขวาก็เรา ตามภาพ

ขั้นตอนที่2.
ทำคุณสมบัติ 100% โดยการแนะนำ 4 คนให้เข้าร่วมธุรกิจ (ทำแบบ 1 ศูนย์) แต่การจัดเรียงจะเป็นด้านนอก และด้านใน ดังภาพ.


step3b-2.png


ขั้นตอนที่3.
ทำให้ 4 คนเกิดรายได้ขั้นต่ำ คือคะแนน เริ่มที่ ซ้ายขวา 500/500


ขั้นตอนที่4.
คำนวนคะแนนรวมแต่ละคน
ศูนย์ธุรกิจที่2
ฝั่งซ้ายขวา = 1000/1000
คนที่1(A) คะแนน 1000
คนที่2(C) คะแนน 1000

ศูนย์ธุรกิจที่3
ฝั่งซ้ายขวา = 1000/1000
คนที่3(B) คะแนน 1000
คนที่4(D) คะแนน 1000


ศูนย์ธุรกิจที่1 2000/2000
ศูนย์ที่2เป็นคะแนนรวมทางด้านซ้าย
= 2000
ศูนย์ที่3เป็นคะแนนรวมทางด้านขวา
= 2000


ขั้นตอนที่5.
คำนวนคะแนนเป็นรายได้ขั้นต่ำของแต่ละศูนย์ธุรกิจ
ศูนย์ที่2 1000/1000 = 6,400 บาท
ศูนย์ที่3 1000/1000 = 6,400 บาท
ศูนย์ที่1 2000/2000 = 1,2800 บาท
รวมรายได้3ศูนย์ธุรกิจ ต่อสัปดาห์คือ
6,400+6,400+12,800 = 25,600 บาท
ต่อเดือนคือ 24,000*4 = 102,400 บาท

จะเห็นว่าถ้าดูตามภาพการทำงานเท่ากับศูนย์ธุรกิจ1 คือ แนะนำ 4 คนเหมือนกัน แต่ได้มากกว่าเท่าตัว
แต่การลงทุนรักษาสุขภาพนี้จะไม่ใช่คุณคนเดียวอาจจะให้ครอบครัวญาติพี่น้องได้ใช้สินค้าด้วยคือการลงทุนที่
8,000 บาทต่อเดือน แต่มีรายได้ 4 ครั้งต่อเดือน นับว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและไม่มีคำว่าเสี่ยง


หลักสูตรการสร้างระบบผู้นำ
เมื่อ 4 คนที่แนะนำเข้ามาเขาสามารถทำคุณสมบัติเช่นเดียวกับคุณได้ และแตกเป็น 3 ศูนย์ธุรกิจ ก็จะเปิดภาพรวมรายได้ที่เพิ่มขึ้นการลงทุนเท่าเดิม


step3b-4-4.png

หลักการที่1.
ทำ 4 คนให้เขาแตก 4 คือแนะนำ 4 ใคร 4 มัน และจะเกิดคุณสมบัติ 100% คือ เขามีรายได้เท่าไหร่เราได้ด้วย
เรียกว่าแมทซิ่งโบนัส 100% เต็ม


หลักการที่2.
ในการคำนวนคะแนนและรายได้ที่เกิด 4 คน เขาจะเกิดคะแนนแตก 4 ในการที่ 4 คนของเขามีรายได้ขั้นต่ำคือ
500/500 แตกซ้ายขวาข้างละ 2 คน ก็จะมีคำแนนซ้ายขวาคือ 2000/2000 คะแนนรวมต่อคนคือ 4000 คะแนน


หลักการที่3.
คำนวนคะแนนที่เกิดในศูนย์ธุรกิจของเราโดยการผ่านคุณสมบัติ 100%ของ 4 คนที่เราแนะนำมา

ศูนย์ที่2 คะแนนซ้ายขวาคือ 4000/4000
ศูนย์ที่3 คะแนนซ้ายขวาคือ 4000/4000
ศูนย์ที่1 คะแนนซ้ายขวาคือ 8000/8000 (ศูนย์2ซ้าย และ ศูนย์3ขวา)


หลักการที่4.
คำนวนรายได้เกิดจากการเกิดรายได้ขั้นต่ำของ 4 คนของ 4 คนเราแนะนำมา

ศูนย์ที่2 4000/4000 รายได้ต่อสัปดาห์ 25,600 บาท
ศูนย์ที่3 4000/4000 รายได้ต่อสัปดาห์ 25,600 บาท
ศูนย์ที่1 8000/8000 เนื่องจากคะแนนล้นคือ Max สุด 5000/5000 อีก 3000/3000 ยกยอดไปรอสัปดาห์ต่อไปได้
ดังนั้นศูนย์ที่ 1 จะมีรายได้เต็มที่คือ 5000/5000 = 32,000 บาท ต่อสัปดาห์

รวมรายได้ทั้ง 3 ศูนย์ธุรกิจคือ 25,600+25,600+32,000 = 81,200 บาทต่อสัปดาห์ ถ้าต่อเดือนก็
81,200*4 = 324,000 บาท

และเรายังมีรายได้จาก 4 คนที่แนะนำมาแล้วเขาผ่านคุณสมบัติ 100% โดยเขามีรายได้ 3 ศูนย์ธุรกิจ และคน 4 คนเขามีรายได้ขั้นต่ำ 500/500 รายได้คือ 12,000 ต่อสัปดาห์เราก็ได้ด้วย 100%
คือ 12,800*4 = 51,200 บาทต่อสัปดาห์ รวมต่อเดือนคือ 51,200*4 = 204,800 และรวมกับรายได้หลักเราก็จะเป็น
รวม 324,000 + 204,800 = 528,800 บาท

โดยการลงทุนรักษาสุขภาพเราก็เท่าเดิมคือ 8,000 ต่อเดือน จะเห็นว่ารายได้เพิ่มขึ้นแต่การลงทุนคงที่ แล้วยังไม่นับคนที่ขายสินค้าได้และได้กำไลจากการขายสินค้าอีก การส่งสินค้า บริษัทจะส่งให้เราเรามีหน้าที่แนะนำ

และคะแนนที่เกิดจากการที่คนสมัครทำศูนย์ธุรกิจและคะแนนเกิดจากการสั่งซื้อสินค้าของสมาชิกที่สมัครแบบ
คนใช้สินค้าและคะแนนก็เกิดจากคะแนนด้านบนที่ล้นลงมา ยิ่งคะแนน max ก็สามารถ แตกศูนย์ธุรกิจ ได้ฟรี โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม แค่หลักการโดยรวมส่งเสริมให้คนในทีมมีรายได้ขั้นต่ำและรักษายอดโดยการลงทุนทุกเดือนก็จะเกิดรายได้เป็นสัปดาห์ 4 สัปดาห์ ...

นับว่าเป็นธุรกิจที่น่าลงทุนทั้งความั่งคงบริษัท และคุณภาพสินค้าที่ระดับห้าดาวเหรียญทอง ระดับการผลิตมาตร NFSถ้าท่านสามารถชิดสนใจอยากเรียนรู้และรู้จักธุรกิจให้มากกว่านี้สามารถลงทะเบียนรายชื่อ สมัครเข้าฝึกอบรมกับเราฟรีโดยการการกรอกข้อมูลสมัครผ่านระบบ ฟอร์มด้านล่างนี้

ขอปัญญาเกิดแด่ท่าน

ไทยกราฟทีม. ชมรมรักษาสุขภาพ

"โอกาสอยู่ในมือท่านแล้วกับสิ่งที่ดีที่ไทยกราฟภูมิใจนำเสนอให้กับท่าน"


คลิ๊กเพื่อลงทะเบียนเข้าฝึกอบรมกับเรา

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

โพสต์เมื่อ 23-2-2012 14:37 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
เรียนรู้เทคนิคในการทำธุรกิจกับทีมงานเรา รู้ก่อนสำเร็จก่อน ง่ายๆแค่การรักษาสุขภาพ สนใจก็สามารถกรอกใบสมัคร ลงทะเบียนฝึกอบรมกับเราได้

Thaigraph

GMT+7, 21-9-2019 13:53 , Processed in 0.149616 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai! Team.

Top 10 Best Sellers in Clothing for 2017 Top 10 Best Sellers in Clothing Best Sellers in Clothing
Top 10 Best Sellers in Books reviewer 2017 Top 10 Best Sellers in Books Best Sellers in Books