โปรไฟล์ของ muayแบ่งปัน http://www.thaigraph.com/?13059

ฝากข้อความ

facelist

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถฝากข้อความ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก


icenan123 4-1-2012 15:03
เพื่อหมอย อุ๊บ เพื่อนหมวย
piyanutch 2-1-2012 11:34
ดีๆหมวย
Giddy 23-12-2011 19:46
กำกำกำ
maxza123boy 15-12-2011 17:49
ดีหมวย^^
suteera 15-12-2011 09:43
อาหมวยยยยยยยยยยยยยยย
Supronrat 15-12-2011 09:31
muay: จร้า
55
Supronrat 15-12-2011 09:11
คุงหมวย
siriyakorn 15-12-2011 08:56
อาจาร์ให้ทำยังไงหรอออ
muay 8-12-2011 09:58
จุดประสงค์การเรียนรู้ด้านกราฟิก


ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ๆ โดยวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีมีความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการด้านการค้นคว้าข้อมูล ศึกษาแนวทางเข้าสู่อาชีพทางเลือก และใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องเหมาะสมกับอาชีพตามที่ถนัดและสนใจมีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ สร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยโดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบหรือนำเสนอผลงาน วิเคราะห์ และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิตสังคม สิ่งแวดล้อมและมีการใช้เทคโนโลยีด้วยวิธีการเทคโนโลยีสะอาดเพื่อให้มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีคุณธรรม และมีนิสัยในการทำงาน

ผลการเรียนรู้

1. เข้าใจองค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

2. เข้าใจการทำงานพื้นฐานของโปรแกรมออกแบบภาพ

3. ออกแบบและแก้ไขภาพได้อย่างสร้างสรรค์ตามจินตนาการ

4. เข้าใจหลักการและวิธีการแก้ปัญหาของโปรแกรมออกแบบภาพ

5. ใช้คอมพิวเตอร์สร้างงานอย่างมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบ

6. สร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยและและเป็นที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน

7. ปลูกจิตสำนึกทางกายภาพที่ดีด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

8. สร้างความตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยีในด้านบวกและด้านลบ

Thaigraph

GMT+7, 8-12-2023 13:55 , Processed in 0.020244 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai! Team.

Top 10 Best Sellers in Clothing for 2017 Top 10 Best Sellers in Clothing Best Sellers in Clothing
Top 10 Best Sellers in Books reviewer 2017 Top 10 Best Sellers in Books Best Sellers in Books